Ziekmelding

Als uw zoon of dochter ziek is, verzoeken wij u dit aan ons door te geven. Dat kan via Social schools of telefonisch vanaf 08.00 uur op nummer 036-5214747.  Indien er geen afmelding komt, zijn wij helaas genoodzaakt uw kind ongeoorloofd afwezig te melden. Zorg er dus voor dat u dit tijdig aan ons doorgeeft.

Als uw kind gedurende de schooldag ziek wordt, zullen wij telefonisch contact met u opnemen via het door u opgegeven contactnummer. Wilt u er zelf voor zorgen dat dit telefoonnummer up-to-date blijft?