Leerplicht

Omdat alle kinderen in Nederland recht hebben op goed onderwijs, geldt in Nederland voor kinderen vanaf vijf jaar oud de leerplicht. Dit betekent dat kinderen buiten de vakanties om op school aanwezig moeten zijn.

Soms kan een kind bij uitzondering vrijstelling krijgen van de leerplicht. Bijvoorbeeld bij een huwelijk, een begrafenis of tijdens een verhuizing. Wilt u buiten de schoolvakanties uw kind(eren) meenemen op vakantie? Dan kunt u via de directie buitengewoon verlof aanvragen.