Over Het Avontuur

Het Avontuur is een gezellige, openbare buurtschool in de Stripheldenbuurt in Almere Buiten. Alle kinderen zijn welkom bij ons. Omdat wij een kleine school zijn, kennen onze leerkrachten en leerlingen elkaar goed. Hierdoor krijgt ieder kind bij ons persoonlijke aandacht, wat zorgt voor een veilig en vertrouwd gevoel. We weten welke begeleiding bij een kind past en wat een kind nodig heeft om zich verder te kunnen ontwikkelen.

Respect voor elkaar
Er hangt een fijne sfeer bij ons op school. Dit komt onder andere door de 5 gouden regels die we in samenwerking met de leerlingen hebben opgesteld. Het doel van deze regels is om onze leerlingen te leren dat wij met respect en begrip met elkaar en met elkaars cultuur omgaan. Begrippen als hulpvaardigheid, sociaal zijn en aandacht voor elkaar spelen hierin een belangrijke rol. Deze regels zorgen ervoor dat kinderen zich prettig en veilig voelen bij ons op school. De regels zijn op verschillende plekken zichtbaar op school en worden regelmatig in de klas besproken. Op deze manier worden zowel de leerkrachten als de leerlingen eraan herinnerd wat wij met elkaar hebben afgesproken en hoe we met elkaar omgaan.

   De vijf gouden regels;

  1. Je mag zijn wie je bent;
  2. maar we houden rekening met elkaar;
  3. we houden de school netjes en  rustig;
  4. stop=stop;
  5. problemen praten we uit.

 

   De vijf gouden online-regels;

  1. Wij mogen ontdekken hoe de digitale wereld werkt;
  2. Wij gaan zorgvuldig om met onze devices;
  3. Wij gaan veilig en verstandig online met elkaar om;
  4. Wij geven elkaar online vertrouwen en hulp;
  5. Wij houden ons aan de ICT afspraken die gelden in het leerjaar.

 

Kernwaarden
Onze school is een school waar wij er alles aan doen om een leefwereld te creëren waarin kinderen in de volle breedte kunnen leren, uitgedaagd worden en zichzelf kunnen ontwikkelen. We zeggen niet voor niets: Het Avontuur is meer dan onderwijs. Onze kernwaarden zijn eigenaarschap, saamhorigheid, uitdaging, onderzoekend en deskundigheid (expertise).