Schoolgids

In de schoolgids vindt u kort en overzichtelijk alle belangrijke informatie over Het Avontuur. Hier kunt u onze schoolgids inzien.

Protocollen

We werken met onderstaande protocollen.
Heeft u hierover vragen neemt u dan contact met ons op via info@avontuur.asg.nl

Zorg
We zullen er alles aan doen om het onderwijs af te stemmen op de behoeften van ieder kind. Soms twijfel je als leerkracht of als ouder of het onderwijs goed is afgestemd. In dat geval is het belangrijk om in gesprek te gaan met elkaar.
Lees hierover meer in zorgroutes.

Omgang van school met ouders die gescheiden zijn
Niet elke scheiding verloopt soepel. Soms wordt de school betrokken in het conflict. Het is beter dit in het belang van de school en het kind te voorkomen. In dit document leest u hierover meer.

Procedure van oriëntatie naar advisering voortgezet onderwijs
Hier vindt u meer informatie over deze procedure.

Verwijderingsprotocol
Op onze school hebben we regels waar iedereen zich aan moet houden. We vinden het belangrijk om uw kind en zijn of haar klasgenoten een veilige en gezellige leeromgeving te bieden. Als een leerling onder meer onze regels niet respecteert en naleeft, kunnen we het kind schorsen. Met een schorsing willen we een dringend signaal afgeven richting de leerling: dit gedrag is ontoelaatbaar! Hier vindt u meer informatie.

Extra ondersteuning
Soms hebben kinderen extra ondersteuning nodig. Zie hieronder wat wij hierover aanbieden.
Arrangement extra ondersteuning het opstandige/agressieve kind
Arrangement extra ondersteuning het faalangstige kind
Arrangement extra ondersteuning het drukke kind
Arrangement extra ondersteuning ASS
Extra ondersteuning logopedie
Extra ondersteuning Kinderoefentherapie
SOP Het Avontuur primair onderwijs Almere