Passend onderwijs

Snel en effectief handelen als een leerling extra onderwijsbehoeften heeft, daar draait het om bij passend onderwijs. Het Avontuur maakt deel uit van de stichting Passend Onderwijs Almere. Binnen deze stichting werken alle besturen van Almere samen met als doel dat alle leerlingen op een passende school onderwijs krijgen. Het motto van de stichting Passend Onderwijs Almere is “Almeerse kinderen volgen in Almere het onderwijs dat bij hen past”.

Begeleiding op maat
We stellen als basisschool alles in het werk om onze leerlingen zo goed mogelijk te begeleiden. In eerste instantie streven we ernaar om de zorg voor leerlingen die extra aandacht vragen op de eigen school te begeleiden. Op Het Avontuur is daarom een intern begeleider werkzaam die de leerkracht ondersteunt en adviseert in de begeleiding van leerlingen die extra hulp nodig hebben. Bovendien beschikken we over een zorgteam waarin verschillende deskundigen, samen met de intern begeleider, overleg hebben over alle kinderen die extra zorg behoeven.

Toelaatbaarheidsverklaring
Als de zorg voor de leerling binnen de school niet langer toereikend is om het kind verder te helpen bij zijn ontwikkeling, dan kunnen ouders in overleg met de school een toelaatbaarheidsverklaring aanvragen. Vervolgens gaan we onder begeleiding van een externe op zoek naar een plek waar de beste hulp voor een leerling kan worden geboden. Op de website www.passendonderwijsalmere.nl vindt u meer informatie over dit onderwerp.