Vrijwillige ouderbijdrage

Op school organiseren wij diverse activiteiten voor onze leerlingen. Omdat wij deze activiteiten niet volledig uit het schoolbudget kunnen betalen, vragen wij alle ouders om een vrijwillige ouderbijdrage. Aan het begin van het schooljaar ontvangt u hierover een brief. We geven graag inzicht in de kosten, daarom kunt u precies zien waar de ouderbijdrage aan uitgegeven wordt. Goed om te weten: het is altijd mogelijk om een betalingsregeling te treffen.