Geen vrijwillige ouder bijdrage (VOB) op het Avontuur

Vanaf het schooljaar 2020 – 2021 zijn wij gestopt met het innen van de vrijwillige ouderbijdrage.
De school zal een gedeelte van activiteiten welke normaliter betaald worden vanuit de vrijwillige ouder bijdrage (VOB) voor zijn rekening gaan nemen.

“Geen enkel kind mag worden uitgesloten van activiteiten die de school organiseert, ook al betalen zijn/haar ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet.” Dat is het uitgangspunt van de richtlijn die de PO-Raad eind 2018 met Ouders & Onderwijs, de belangenvereniging van ouders, heeft afgesproken.”

Volgens deze wet moeten alle leerlingen altijd kunnen meedoen aan alle activiteiten die binnen het lesprogramma vallen. Voorheen gold deze regel niet voor de extra activiteiten die de school organiseert, zoals bijvoorbeeld schoolreisjes.

Donateur
Er is wel de mogelijkheid om jaarlijks €10 te doneren aan de school. Met deze bijdrage zullen we diverse activiteiten financieren. Dit bedrag kunt over maken op ING bankrekeningnummer NL45INGB0001915639  t.n.v. OBS Het avontuur OR onder vermelding van de naam en groep van uw kind(eren).