Ons onderwijs

Ieder kind is uniek. Het is dan ook begrijpelijk dat ieder kind op zijn of haar eigen manier leert. De een gaat na de uitleg van de leerkracht het liefst zo snel mogelijk aan de slag, de ander heeft eerst extra toelichting nodig. Doordat wij veel aandacht besteden aan de individuele leerling, weten we precies wat een kind nodig heeft om zich verder te kunnen ontwikkelen. We houden rekening met de verschillen op het gebied van aanleg, leertempo, interesses, leerstijl en motivatie en passen onze lessen hierop aan. Dit geldt voor leerlingen die meer moeite hebben met leren, maar ook voor de leerlingen die juist meer aankunnen. Dit noemen we adaptief onderwijs. De leerling staat voorop. Zo kunnen we ieder kind het onderwijs bieden dat het beste bij hem of haar past.

Samen sta je sterker
Wij vinden dat school niet de enige plek is waar een kind leert hoe de wereld in elkaar zit. Daarom werken wij nauw samen met ouders, buurtbewoners en de leerlingen zelf. Wij houden ouders op de hoogte van het leerproces van hun kind d.m.v. oudergesprekken en rapportbesprekingen, waarbij ook de leerling zelf aansluit (vanaf groep 3). Daarnaast worden buurtbewoners betrokken bij ons onderwijs. Leerlingen gaan bijvoorbeeld regelmatig langs bij het bejaardentehuis in de buurt om samen met ouderen te tekenen en te praten over vroeger. Dit maakt ons onderwijs niet alleen leuker, het draagt ook bij aan de ontwikkeling van kinderen.