Leerlingen- en miniraad

Ieder jaar zijn er verkiezingen in alle groepen waarbij iedere klas twee leden kiest voor de leerlingenraad. Van groep 1 t/m 8 denken deze leerlingen mee met projecten op school, over feesten, maar denken vooral ook na over het onderwijs dat ze krijgen. Onder begeleiding van Sabine  overleggen ze over wat er op school leeft, waarvoor ze in actie kunnen komen. Maar ook waar ze hun mening over kunnen geven die gevraagd kan worden door de juffen en meesters op school. Samen proberen we het beste onderwijs te bieden en de fijnste school te zijn die de leerlingen voor ogen hebben.

Enkele onderwerpen die de afgelopen periode aan bod zijn gekomen zijn: het uitwerken van ICT-veiligheidsrichtlijnen. Hoe gaan we op school online Mediawijs met elkaar om. Leerlingen mailden met de aanbieder van het wekelijks schoolfruit. Ze gaven aan welk fruit ze dolgraag ontvangen en de kratten werden later daarmee gevuld. Daarnaast wordt de kinderboekenweek en het Sinterklaasfeest ieder jaar weer besproken in de raad. Onze leerlingen spraken ook met juffen en meesters over een Leesalarm; een regelmatig  ludiek leesmoment wanneer de bel luidt!
De raadsleden overleggen ook over hoe de begrijpend leeslessen gegeven worden door hun juffen en meesters en wat de kinderen daarbij nodig hebben. We werken ook samen met de wijkregisseur en onder andere het Luierpark in de Stripheldenbuurt. Samen zet de leerlingenraad acties op. Daarnaast zijn de leerkrachten én onze directie gemakkelijk bereikbaar  voor onze leerlingen. We stimuleren echt om actief over hun eigen tijd op de basisschool na te denken en hierin te handelen. Burgerschap!

 

In het nieuws:

Op het Avontuur mogen kinderen vanaf vier jaar stemmen! Zijn er verkiezingen in Nederland, of dat nu voor de gemeente, de provincie of de Tweede Kamer is, dan houdt het Avontuur ook een verkiezing, maar dan tussen leerlingen. De winnaar mag voor één dag directeur zijn. Het past perfect in de pijler van de school: Burgerschap. “Onze school is een officiële stemlocatie en wij willen de kinderen meenemen in die magische gebeurtenis voor grote mensen, want waarom die stemhokjes en die geheimhouding? De dagen rondom de verkiezingen zijn bijzondere dagen. Eerst houden we een voorverkiezing; van groep 1 t/m 8 is een leerling verkiesbaar. We voeren campagne en de leerlingen denken na over: wat wil die persoon, wat is zijn/haar focus, stem ik op een persoon of op een idee? Op de stemdag mogen we de échte stemhokjes en stembus gebruiken.” Sabine: “De mensen van de echte verkiezingen merkten op dat de kinderen al veel van de verkiezingen weten en heel stil en serieus zijn. Daar doen we het voor. Na de verkiezingen sorteert de Leerlingenraad de stembiljetten, en wordt er geteld. De winnaar van de laatste verkiezing, 22 november 2023, is een meisje uit groep 5. Ze mag de dag openen, ouders en kinderen welkom heten op het schoolplein, de bel luiden en de klassen langs om te kijken of de juffen en meesters goed lesgeven. Haar wens is dat de kinderen van alles mee naar school mogen nemen. “Hoe we dat precies gaan uitvoeren, bespreken we nog, net als na de echte verkiezingen!