Ouders op school

Wie kent een kind beter dan de ouders zelf? Om het beste onderwijs te kunnen bieden aan uw kind, maken we graag gebruik van uw hulp. Door de hulp van ouders wordt het onderwijs aantrekkelijker, gevarieerder en wint het aan kwaliteit. Daarom betrekken wij ouders bij het onderwijs – o.a. door hen op de hoogte te houden tijdens oudergesprekken en via Social Schools - maar we doen ook veel aan ouderparticipatie.

Ouderparticipatie
Op school vinden vele vormen van ouderparticipatie plaats, zowel formeel als informeel. Ouders kunnen zich bijvoorbeeld aanmelden voor de activiteitenraad (link) of de medezeggenschapsraad (MR) (link). Andere (informele) activiteiten waar ouders regelmatig bij helpen zijn sportdagen of schoolfeesten. De bibliotheek bij ons op school wordt zelfs volledig geleid door ouders. Tot slot kunnen ouders zich opgeven als klassenouder