Ouders

Wie kent een kind beter dan de ouders zelf? Om het beste onderwijs te kunnen bieden aan uw kind, maken we graag gebruik van uw hulp. Door de hulp van ouders wordt het onderwijs aantrekkelijker, gevarieerder en wint het aan kwaliteit. Daarom betrekken wij ouders bij het onderwijs – o.a. door hen op de hoogte te houden tijdens oudergesprekken en via onze app digiDUIF - maar we doen ook veel aan ouderparticipatie.