Ouders

Wie kent een kind beter dan de ouders zelf?

Om het beste onderwijs te kunnen bieden aan uw kind, maken we graag gebruik van uw hulp. De leerlingenprofielen zijn tijdens oudergesprekken de leidraad van het gesprek. Dit profiel wordt tijdens het intake-gsprek opgestart samen met de intern begeleider. Waarna de groepsleerkracht het profiel samen met jullie als ouders verder aanvult.  De uitnodigingen voor de oudergesprekken verlopen via SocialSchools, Dit is tevens het platform waar u informatie kunt vinden over diverse activiteiten. 

Wij vinden het belangrijk jullie als ouders bij ons onderwijs te betrekken, wij zijn ervan overtuigd dat het onderwijs hierdoor aantrekkelijker en gevarieerder wordt.