banner
Ziekmelding of afwezigheid

Wilt u afwezigheid in verband met ziekte of andere redenen voor afwezigheid telefonisch doorgeven tussen 08.00 uur en 08.30 uur.

Dit kan telefonisch en via DigiDuif,  dus niet via de mail. U kunt ons bereiken op: 036-5214747
Indien er geen afmelding komt zijn wij genoodzaakt uw kind ongeoorloofd afwezig te melden.

Als uw kind gedurende de schooldag ziek wordt, zullen wij u benaderen via het door u opgegeven contactnummer. Wilt u er zelf voor zorgen dat dit up-to-date blijft.

right_image