banner
Visie

We onderkennen en onderschrijven dat er verschillen zijn tussen kinderen. Met ons onderwijs dienen we hiermee rekening te houden. Door middel van adaptief onderwijs (het passend maken van het onderwijs aan de kenmerken van de kinderen die eraan deelnemen) zullen we rekening houden met verschillen in aanleg, tempo, interesses, leerstijl en motivatie.

right_image