banner
Schoolgids en Protocollen
Schoolgids 2018 - 2019 versie oktober 2018

Schoolondersteuningsprofiel

Wat zijn de mogelijkheden en de grenzen van het Avontuur als het gaat om basis- en extra ondersteuning? Dat lees u in het SOP, school ondersteunungsprofiel. 

SOP versie januari 2019

Arrangement extra ondersteuning 1het opstandige agressieve kind versie januari 2019

 Arrangement extra ondersteuning 1 faalangstige kind versie januari 2019

 Arrangement extra ondersteuning 1 ASS versie januari 2019

 Arrangement extra ondersteuning 1 het drukke kind ADHD versie januari 2019

extra ondersteuning logopedie versie november 2017 

extra ondersteuning Mensendieck versie november 2017

Diverse protocollen:

zorgroutes versie november 2019

medisch handelen en medicijngebruik versie januari 2018

Omgang van school met ouders die gescheiden zijn versie januari 2018

Verwijderingsprotocol versie mei 2018 

right_image