banner
Ouders in school

Ouderactiviteiten

Hulp van ouders komt de groei en bloei van de school ten goede. Uw hulp is voor een aantal activiteiten wenselijk en voor sommige activiteiten onontbeerlijk. Door ouderhulp wordt het onderwijs aantrekkelijker, gevarieerder en wint het aan kwaliteit. Op school vinden vele vormen van ouderhulp plaats. Niet alleen bij de activiteitenraad en de medezeggenschapsraad, maar ook bij zaken als de klassenouder, bij het lezen, bij projecten, feesten, bibliotheek, en het geven van een presentatie.

Klassenouders

Een klassenouder is een ouder, die het leuk vindt om bepaalde zaken voor de groep van zijn/haar kind te organiseren. Bijvoorbeeld ouders vragen voor de sportdag, uitstapjes, schoonmaak, hoofdluiscontrole. Als klassenouder ben je de contactpersoon tussen groep en ouders van deze groep.
Elk schooljaar benaderen wij geïnteresseerde ouders die deze rol willen vervullen.

voor "richtlijnen klassenouders" klik hier

 

right_image