banner
Ouderbetrokkenheid

Ouders zijn een expert op het gebied van hun kind, de school is een expert op het gebied van onderwijs. Ergens in het midden ontmoeten we elkaar.
Uw betrokkenheid heeft een positieve invloed op de ontwikkeling van uw kind(eren).
Onderzocht is dat uw betrokkenheid leidt tot hogere leerprestaties en minder uitval.
Samen staan voor het leren van het kind.

right_image