banner
Normen en waarden

 Het Avontuur geeft speciaal aandacht aan waarden en normen. In de praktijk betekent dit onderwijs waarin samen wordt geleerd en samen wordt gewerkt, met respect voor een ieders leefwijze en levensovertuiging. Een gerichte aanpak dat zichtbaar is in de omgang tussen ouders, leerlingen en medewerkers van de school. Ook is er nadrukkelijk aandacht voor maatschappelijke vraagstukken en de ons omringende samenleving. Van overheidswege heeft dit thema de term "Actief Burgerschap" meegekregen.
 
Op Het Avontuur gaan wij er vanuit, dat onze leerlingen opgroeien in een samenleving waarin mensen uit verschillende culturen leven. We zien het als onze taak om, onder de kinderen die onze school bezoeken, begrip en respect te kweken voor elkaar. Zo kunnen kinderen later zelf een bijdrage leveren aan en hun plaats vinden in een gezonde samenleving, waarin iedereen tot zijn recht komt. 

Wij hanteren "De 5 Gouden Regels"

1. Je mag zijn wie je bent.
2. We houden rekening met elkaar.
3. We houden de school rustig en netjes.
4. Stop = Stop
5. Problemen praten we uit.

Onze uitgangspunten zijn:
Het Avontuur wil een open school zijn. Een school voor iedereen, waar respect voor de ander het belangrijkste uitgangspunt is. Begrippen als hulpvaardigheid, sociaal zijn, geduld en aandacht opbrengen voor elkaar, hebben wij hoog in het vaandel staan.

Wij vinden het belangrijk dat:
•elk kind zich veilig voelt en vertrouwen heeft in de leerkracht
•wij als team leerlingen met respect behandelen en leerlingen dat respect ook voor elkaar opbrengen
•er aandacht is voor de individuele leerling, niet alleen voor de leerprestaties, maar ook op sociaal-emotioneel gebied
•onze leerlingen uitgroeien tot zelfstandige mensen, met een goed ontwikkeld sociaal gevoel
•kinderen bij ons op school een goede ontwikkeling kunnen doorlopen op cognitief, sociaal-emotioneel en creatief gebied oftewel: leren met je hoofd, je hart en je handen

 

right_image