banner
Mini-raad

Op Het Avontuur bestaat er, naast een leerlingenraad, ook een miniraad. Hierin zitten kinderen uit de groepen 1 t/m 4. Zij komen om de zes weken bij elkaar met juf Marit en maken dan met behulp van tekeningen duidelijk wat zij graag anders zouden willen op school. Tijdens de vergadering van de leerlingenraad komen één of twee kinderen uit de miniraad laten zien en vertellen wat hun ideeën zijn. 

voor een indruk kunt u naar Leraar24/ leerlingenraad voor jonge kinderen https://www.leraar24.nl/video/1564/leerlingenraad-voor-jonge-kinderen

right_image