Soms komt het voor dat leerlingen ruzie of onenigheid met elkaar hebben. Om deze problemen op te lossen, maken we gebruik van mediation. Tijdens een gesprek leren de leerlingen zich in te leven in de ander, te luisteren en vragen te stellen. Het doel is dat zij uiteindelijk samen tot een oplossing komen en elkaar leren begrijpen.

Tijdens de mediation zijn geen leraren of coördinators (leerkrachten die hier speciaal voor zijn opgeleid) aanwezig, de leerlingen moeten het zelf oplossen. Daarom verloopt de mediation via een vast protocol en in een aparte kamer die in het zicht is van een coördinator. Na afloop worden de gemaakte afspraken vastgelegd om te voorkomen dat het nog eens misgaat.