banner
Mediation

Mediation is het leiden van een gesprek tussen twee kinderen die ruzie hebben.
Ze leiden dit gesprek volgens een vast protocol, aan de hand van vragen. De ruzie makers komen vrijwillig.

Het doel is dat de ruziemakers zelf tot een oplossing komen of elkaar in ieder geval leren begrijpen.

Aangezien ruzies vaak diepere oorzaken hebben is het de bedoeling dat ze veel doorvragen, maar nooit zelf oplossingen aandragen.

Ze werken in tweetallen en worden gevraagd door de coördinatoren (leerkrachten).
De mediations vinden plaats in een aparte kamer die in het zicht is van de coördinator of een andere volwassene. Het tijdstip is normaliter om 14.30uur. Op een formulier leggen ze achteraf de afspraken die gemaakt zijn vast.

Ze hebben een opleiding gevolgd van 6 dagdelen van 3 uur, die gegeven werd door de twee coördinatoren, die ook zelf een cursus hiervoor hebben gevolgd bij een officiële trainer van “Mediation voor leerlingen”.

voor een indruk kunt u naar Leraar 24/mediation https://www.leraar24.nl/video/1614/conflictbemiddeling-door-leerlingen

right_image