banner
Hulp aanbieden

School doen we samen met ouders. U kunt behulpzaam zijn bij verschillende activiteiten. Deze activiteiten worden mede georganiseerd door de Activiteitenraad.

Als er hulp nodig is in de groep van uw kind(eren) dan kunt u benaderd worden door de groepsouders of de leerkracht. Dit gaat via de ouderberichten of via een oproep via DigiDuif.

ook kunt u aan het begin van het schooljaar intekenen voor de verschillende activiteiten. De intekenlijst hangt bij de deur van het groepslokaal. Wij hopen dat velen van u medewerking verlenen bij de activiteiten zodat we het samen kunnen doen

right_image