Actief burgerschap

 

Bij actief burgerschap gaat het om de bereidheid en het vermogen om deel uit te maken van de gemeenschap en daar een actieve bijdrage aan te leveren, ofwel medeverantwoordelijkheid hiervoor te nemen.

 

Een belangrijk aspect binnen het pedagogisch klimaat van Het Avontuur is de leerlingenbetrokkenheid. Als leerlingen zich betrokken weten bij het reilen en zeilen in de groep en op school voelen ze zich daar ook meer verantwoordelijk voor.

 

Door middel van het instellen van een leerlingenraad willen we de kinderen meer betrekken bij en inbreng geven in een aantal dingen die op school spelen.

Ook leren ze dat de vertegenwoordigers in de leerlingenraad daar niet zijn om hun eigen belangen te behartigen, maar dat het gaat om de belangen van alle leerlingen, het algemeen belang.

 

right_image